هاست cPanel پربازدید ایران

دیتاسنتر برج میلاد ، پهنای باند نامحدود ، امکان تغییر ورژن پی اچ پی

ایران - M250
 • فضا ← 250 مگابایت
 • دیتابیس ← 2 عدد
 • افزودن دامنه ← 0 عدد
 • سایر امکانات ← نامحدود
ایران - M500
 • فضا ← 500 مگابایت
 • دیتابیس ← 5 عدد
 • افزودن دامنه ← 1 عدد
 • سایر امکانات ← نامحدود
ایران - G1
 • فضا ← 1000 مگابایت
 • دیتابیس ← 5 عدد
 • افزودن دامنه ← 1 عدد
 • سایر امکانات ← نامحدود
ایران - G2
 • فضا ← 2000 مگابایت
 • دیتابیس ← نامحدود
 • افزودن دامنه ← 3 عدد
 • سایر امکانات ← نامحدود
ایران - G4
 • فضا ← 4000 مگابایت
 • دیتابیس ← نامحدود
 • افزودن دامنه ← 4 عدد
 • سایر امکانات ← نامحدود
ایران - G6
 • فضا ← 6000 مگابایت
 • دیتابیس ← نامحدود
 • افزودن دامنه ← 6 عدد
 • سایر امکانات ← نامحدود
ایران - G8
 • فضا ← 8000 مگابایت
 • دیتابیس ← نامحدود
 • افزودن دامنه ← 8 عدد
 • سایر امکانات ← نامحدود
ایران - G10
 • فضا ← 10.000 مگابایت
 • دیتابیس ← نامحدود
 • افزودن دامنه ← 10 عدد
 • سایر امکانات ← نامحدود